dt en

Impresum

Treść: Całokształt / Realizacja:
F.U.H. Villa Sylvia S.C.
Sylwia Küllig, Jan Michalski, Maria Michalska
Al. Południowa 5
78-131 Dźwirzyno
Polska
Markus Giray
Thüringer Weg 2
09126 Chemnitz
Niemcy

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H. Villa Sylvia S.C., Aleja Południowa 5, 78-131 Dźwirzyno

2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem mailowym sk@villa-sylvia.eu lub telefonem +48 609 33 15 25

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług hotelowych

4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest umowa o świadczenie usług noclegowych

5. Pani/Pana dane osobowe są przez nas przekazywane wyłącznie firmie dostarczającej nam usługi informatyczne (serwer) oraz system do e-mail. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia naszych usług oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających

7. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia ich zakresu. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi hotelarskiej

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.